Bengkel TenderWizard (TW) dan e-Claim

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa tarikh BENGKEL TENDERWIZARD (TW) DAN e-CLAIM yang dijadualkan pada 22hb Mac 2018 telah ditunda kepada 19hb April 2018 (hari Khamis) di atas sebab – sebab yang tidak dapat dielakkan. Namun masa dan tempat mesyuarat adalah dikekalkan.
It is hereby notified that the date of BENGKEL TENDERWIZARD (TW) DAN e-CLAIM dated 22nd March 2018 has been postponed to 19th April 2018 (Thursday) for the inevitable reasons. But the time and place of the meeting are maintained.